National Edutainment, Communicatio & Sales Seminar (NECS), Serdang

“NECS” adalah satu seminar untuk memberikan pendedahan kepada peserta bagaimana untuk berkongsi maklumat, mempromosi produk, bersyarah, memberikan pandangan dan apa jua yang melibatkan pengucapan awam dengan cara yang berkesan.

Memberikan pendedahan bagaimana teknik memahami audien agar mesej yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Peserta akan dapat mengenalpasti dan mempraktikkan Kaedah Mengkritik dengan teknik Three Plus One.

Maklumat Projek

TARIKH

September 9, 2018

KLIEN

Setiawan Holdings Sdn. Bhd.

JENIS PROJEK

Galeri Projek