Ceramah Pemilikan Aset, Ibu Pejabat Polis Kontijen, Melaka

Aset lazimnya diketahui sebagai apa sahaja yang mempunyai nilai yang menjadi dari sumber ekonomi, atau pemilikan yang boleh ditukarkan menjadi sesuatu yang membawa nilai seperti wang tunai.

Aset kewangan adalah aset cair tidak ketara seperti deposit bank, bon dan saham yang mana kosnya ditentukan dari satu tuntutan berkontrak (contractual claim) tentang apa yang ia wakili. Jika dibandingkan dengan hartanah atau komoditi, ia bukanlah aset fizikal yang ketara selain dari kertas dokumen.

Maklumat Projek

TARIKH

February 19, 2020

KLIEN

Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka

JENIS PROJEK

Galeri Projek